Agradecemento aos/ás participantes

Title

Agradecemento aos/ás participantes

Patlet

Tras unha contribución a un proxecto InnerSource, é importante agradecer ao/á colaborador/a polo seu tempo e esforzo. Este modelo brinda unha orientación que non só recoñece dun xeito eficaz a súa contribución, senón que tamén xera un maior compromiso deste/a e doutros/as contribuidores/as.

Problema

Como podemos expresar axeitadamente a nosa gratitude a un/unha contribuidor/a de InnerSource pola súa contribución a un proxecto? Pode ser doado esquecerse de facelo ou non coñecer as palabras ou o medio a empregar para conseguir un efecto e sinceridade axeitados. Tanto os eloxios como os agradecementos son formas sinxelas e económicas de manter aos/ás colaboradores/as e aos/ás seus/súas xestores/as motivados/as e entusiasmados/as por continuar. Un modelo nesta área fai que sexa fácil de facer e garante que a mensaxe se transmita con claridade e sinceridade.

Contexto

  • É o/a trusted committer ou mantedor/a dun proxecto InnerSource.

  • Valora a comunidade de contribuidores/as e quere mantela e seguir a medrar.

Aspectos que mellorar

  • Está moi ocupado/a e adoita esquecerse dos toques persoais como os eloxios e agradecementos.

  • Se cadra non se sinte cómodo/a en situacións sociais ou non é bo/boa coas palabras.

  • O recoñecemento entre iguais é moi importante para a satisfacción laboral e o desenvolvemento profesional.

Solucións

A todos/as nos gusta ser recoñecidos/as polos/as demais. No ámbito profesional, un maior recoñecemento supón tamén unha vía para aumentar a nosa influencia e crecemento profesional. Cada vez que alguén faga un aporte ao teu proxecto InnerSource, recoñéceo/a cun sincero e cumprido «grazas».

Para as contribucións non triviais (tódalas contribucións ao código e as contribucións significativas de tempo), podes dar as grazas a través dos seguintes mecanismos:

(1) Chama á persoa polo seu nome en calquera das canles de mensaxería instantánea nas que organices a actividade do seu proxecto (por exemplo, Slack). Que todos/as saiban o que fixo a través dun agradecemento público.

Exemplo:

Todo o mundo @aquí pode darlle a noraboa a @andrew.clegg por actualizar o rcs-viewer á última versión do hebo-client (https://github.com/rcs/rcs-viewer/pull/81). Grazas por axudar a manter a libraría actualizada, Andy!

(2) Envíalles un correo electrónico a eles/as e ao/á seu/súa xestor/a (cc'd) de xeito privado agradecéndolles a contribución. Nos casos de aportacións ao código, moitas veces pódese simplemente reenviar o correo co que se notifica a nova combinación do código.

Exemplo:

Ola, Andy, quero agradecerche de novo que fixeras esta actualización. Tal vez levase pouco tempo, pero son as accións individuais como esta as que fan que o proxecto RCS funcione para todos/as nós. Grazas por resolver o teu propio problema dun xeito que tamén fai que o rcs-viewer sexa mellor para todo o equipo.

Contexto resultante

Comentarios como este deixan ao/á contribuidor/a cunha sensación fantástica e listo/a para volver por máis. A combinación de ambas as dúas formas de agradecemento proporciónalles recoñecemento diante dos/as seus/súas compañeiros/as (maior alcance) e diante do/a seu/súa superior/a directo/a (maior calado). Isto provoca un sutil efecto chamada para que os/as seus/súas compañeiros/as no chat consideren contribuír eles/as mesmos/as e para que o/a seu/súa superior/a procure alentar aos/ás outros/as subordinados/as directos/as a facer o mesmo. Ademais, o coñecemento do proxecto de InnerSource esténdese ao/á xestor/a, que quizais non coñecía previamente o uso e a implicación do equipo con el/ela.

Como advertencia: é necesario mantelo crible. Asegúrese de que as súas palabras deriven do agradecemento sincero que sentes pola aportación que fixeron. Manteña o nivel e a énfase dos agradecementos en relación ao seu nivel de implicación. Esaxerar resultará mecánico e pouco sincero e será unha derrota no seu propósito de chegar aos/ás traballadores/as.

Modelos relacionados

Exemplos coñecidos

  • Nike (múltiples proxectos)

Estado

  • Estruturado

Autoría

  • Russ Rutledge

Recoñecementos

Tradución

  • Leticia Gómez Cadahía

  • María Lucía González Castro

Last updated